Welkom op de website van

Advocaat Celine Haegeman

Duidelijk advies en een oplossing voor uw juridische problemen

Neem contact op
Introductie

Kwaliteitsvolle Juridische Dienstverlening

Als advocaat of in hoedanigheid van erkend familiaal bemiddelaar een regeling nastreven die iedereen genegen is met in de eerste plaats het belang van de kinderen voor ogen. Vanuit deze gedrevenheid worden bijeenkomsten georganiseerd om samen rond tafel te zitten en alles bespreekbaar te maken.

Bij zulke gesprekken wordt ook aandacht besteed aan de verschillende manieren van rouw en verliesverwerking van de betrokken partijen (SCHIP-aanpak).

Advocaat Celine Haegeman stak mee haar schouders onder de realisatie van het pilootproject binnen de Familierechtbank Gent waarbij voor elk kind vanaf de lagere schoolleeftijd een vertrouwenspersoon wordt aangesteld bij discussies tussen de ouders over een verblijfsregeling voor hun kind. Zij is ook zelf één van de vertrouwenspersonen die door de Familierechter kan worden aangesteld voor de kinderen.

Vanuit de grote interesse om de stem van het kind zo goed mogelijk te begrijpen, deze stem te vertolken voor een Familierechter én het kind te informeren conform de adviezen van het Kinderrechtencommissariaat, volgde zij diverse opleidingen zoals onder meer non-verbale methodieken om met het kind in gesprek te gaan (vb. het mattenspel).

Wanneer zij optreedt als bemiddelaar betrekt zij soms de kinderen. Dit kan een meerwaarde zijn voor de ouders om hen tot bepaalde inzichten te motiveren en zorgt ervoor dat het kind ook een stem en positie krijgt bij het nastreven van een regeling.

Visie

Het kantoor streeft ernaar om zoveel mogelijk minnelijke regelingen te bewerkstelligen.

Er wordt getracht een gerechtelijke procedure te vermijden door voorafgaand te toetsen naar de mogelijkheden tot een constructief overleg met de tegenpartij en het nastreven van een minnelijke regeling.

Lees verder

Voorkeurmateries


U kan eveneens terecht bij Advocaat Haegeman voor een burgerlijke partijstelling in strafzaken.

Celine Haegeman

Een persoonlijke kennismaking blijft de beste manier om aan een samenwerking te beginnen.

Neem contact op voor een afspraak.

Bemiddeling

Erkend familiaal bemiddelaar

Advocaat Haegeman is erkend familiaal bemiddelaar door de Federale Bemiddelingscommissie sedert 2018.
Zij volgde in 2017 de basisopleiding 'bemiddeling' en heeft nadien in 2018 de specialisatiemodule gevolgd 'Familiale bemiddeling'.

In 2021 volgde zij succesvol de opleiding 'Bemiddeling bij vastgoedtransacties'.