Materies

Advocaat Celine Haegeman is gespecialiseerd in het burgerlijk recht en het verkeersrecht

Celine HAEGEMAN behandelt voornamelijk dossiers in volgende materies:

FAMILIERECHT
(vb. dringende en voorlopige maatregelen bij de Vrederechter, echtscheidingsprocedures, vorderingen tot het bekomen van onderhoudsgeld, verblijfsregeling kinderen, …)

 • Mijn echtgenoot wil scheiden maar wat zijn mijn rechten en plichten?
 • Ben ik gehouden tot betaling van een persoonlijke onderhoudsbijdrage?
 • Kan ik hem verbieden nog in de gezinswoning te komen?
 • Kan ik aangesproken worden tot betaling van zijn schulden?
 • Moet ik nu alleen de hypothecaire lening of huurgelden betalen?
 • Wat moet gebeuren voor het bekomen van een echtscheiding met onderlinge toestemming?
 • Wat kan er gebeuren met mijn kinderen als ik mijn echtgenoot verlaat?
 • Mag ik de kinderen meenemen?
 • Wanneer is er sprake van co-ouderschap?
 • Kan ik voorkomen dat mijn partner de kinderen ziet?
 • Wanneer moet ik onderhoudsgeld betalen voor mijn kinderen?
 • Wat zijn buitengewone kosten?

VERBINTENISSENRECHT EN AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT
(vb. nazicht/ betwisting/ nietigheid van overeenkomsten zoals verkoopsovereenkomsten, huurovereenkomsten, aanneming, lastgeving, …)
(vb. procedures tot het bekomen van een schadevergoeding, …)

 • Wat kan ik doen tegen huurders die de maandelijkse huurgelden niet betalen?
 • Wat moet ik doen als huurders mijn woning vernielen?
 • Of omgekeerd, wat staat mij te doen als huurder als de woning vocht- of schimmelvlekken heeft?
 • Wat is een plaatsbeschrijving en wat zijn de gevolgen hieraan verbonden?

HANDELSRECHT
(vb. factuurinvorderingen, protesteren van facturen, …)

 • Wat staat mij te doen als mijn facturen niet tijdig worden betaald?
 • Welke stappen kan ik ondernemen?
 • Wat moet ik doen als ik niet akkoord ben met de inhoud van een factuur?

VERKEERSRECHT
(vb. verkeersovertredingen, dagvaarding Politierechtbank, burgerlijke partijstellingen, …)

 • Ik werd gedagvaard om te verschijnen voor de Politierechtbank?
 • Wat moet ik doen? Moet ik persoonlijk aanwezig zijn ter zitting?
 • Welke straf hangt boven mijn hoofd?

STRAFRECHT
(vb. strafrechtelijke verdediging voor de Correctionele Rechtbank of het Hof van Beroep, bijstand en verdediging voor de Raadkamer of Kamer van Inbeschuldigingstelling)

 • Wat moet ik doen als ik het slachtoffer ben van gewelddaden?
 • Kan ik een klacht indienen? Welke stappen kan ik ondernemen tegen daders van een diefstal?
 • Wanneer kan ik mij burgerlijke partij stellen?

Voorlopig bewindvoerder en schuldbemiddelaar

Mr. Celine HAEGEMAN treedt sedert 2011 eveneens op als voorlopig bewindvoerder aangesteld door de bevoegde Vrederechter. Sinds september 2015 werd zij tevens benoemd als schuldbemiddelaar door de Arbeidsrechtbank te Gent.

Een juridische vraag?

Bel

0476/27.19.92

of

Neem Contact Op