Materies

Advocaat Celine Haegeman is gespecialiseerd in het burgerlijk recht en het verkeersrecht

Celine HAEGEMAN behandelt voornamelijk dossiers in volgende materies:

FAMILIERECHT

 • echtscheidingen (echtscheidingsprocedure, dringende en voorlopige maatregelen, persoonlijk onderhoudsgeld)
 • vereffening en de verdeling van de huwgemeenschap na echtscheiding
 • echtscheiding met onderlinge toestemming (E.O.T.)
  • Mijn echtgenoot wil scheiden maar wat zijn mijn rechten en plichten?
  • Ben ik gehouden tot betaling van een persoonlijke onderhoudsbijdrage?
  • Kan ik hem verbieden nog in de gezinswoning te komen?
  • Kan ik aangesproken worden tot betaling van zijn schulden?
  • Moet ik nu alleen de hypothecaire lening of huurgelden betalen?
  • Hoe zal de gezinswoning verdeeld worden?
  • Wat moet gebeuren voor het bekomen van een echtscheiding met onderlinge toestemming?
 • partnergeweld
  • Ik word psychisch mishandeld maar kan dit niet bewijzen. Wat kan ik doen?
  • Mijn partner is agressief maar ik heb schrik om stappen te ondernemen. Welke gevolgen kan dit met zich meebrengen? Hoe kan ik geholpen worden?
 • feitelijk samenwonen of wettelijk samenwonen
  • Wat is het verschil?
  • Hoe kan ik een wettelijke samenwoonst beëindigen? Welke gevolgen brengt dit met zich mee?
  • Ik betaalde mee in een lening van mijn vriend en nu is de relatie beëindigd. Wat kan ik doen? Kan ik dit geld terugvorderen?
  • Ik heb renovatiewerken betaald aan de woning van mijn partner. Kan ik dit terugvorderen?
  • Wij kochten samen een woning en gaan nu uit elkaar. Hoe kan onze woning geregeld worden? Hoe zal de uitonverdeeldheidtreding gebeuren?
 • ouderschapsovereenkomsten
 • verblijfsregeling kinderen
 • financiële regeling kinderen, onderhoudsverplichtingen in hoofde van de ouders ten behoeve van de kinderen (onderhoudsbijdrage, buitengewone kosten)
  • Wat kan er gebeuren met mijn kinderen als ik mijn partner verlaat?
  • Mag ik de kinderen meenemen?
  • Kan ik verhinderen dat mijn partner met mijn kinderen op reis gaat?
  • Kan ik met mijn kinderen verhuizen naar een andere streek?
  • Wanneer is er sprake van co-ouderschap? Welke mogelijkheden zijn er nog naast een gelijk verdeeld verblijf? Wat is een weekendregeling of een 9/5de regeling?
  • Kan ik voorkomen dat mijn partner de kinderen ziet?
  • Wanneer moet ik onderhoudsgeld betalen voor mijn kinderen?
  • Wat zijn buitengewone kosten?
  • Worden de kinderen gehoord? Vanaf wanneer zal de rechter rekening houden met hun mening?
  • Mijn partner is agressief ten aanzien van de kinderen? Hoe kan ik dit bewijzen? Wat ik hiertegen doen?

Advocaat Haegeman is erkend familiaal bemiddelaar door de Federale Bemiddelingscommissie sedert 2018.


HUURGESCHILLEN

 • huurachterstal
 • huurschade/ gebrekkig onderhoud van de huurwoning/ plaatsbeschrijving bij intrede of uittrede
 • geen effectieve bewoning van de huurwoning
 • onderhuur
 • einde van de huur/ opzeg / vrijgave huurwaarborg
  • Mijn huurder betaalt geen huur meer. Welke stappen kan ik ondernemen? Kan ik hem uit de woning zetten?
  • Ik stel huurschade vast aan mijn woning door een gebrek aan onderhoud door de huurder. Er werd geen plaatsbeschrijving bij intrede opgemaakt, wat kan ik doen?
  • Waarom is een plaatsbeschrijving van belang?
  • Kan de huurder mijn woning zonder mijn toestemming onderverhuren?
  • Wat zijn de gevolgen als ik de huurder vroegtijdig uit de woning wil krijgen? Kan ik nu reeds de opzegbrief versturen?
  • Wanneer kan ik als eigenaar een opzegbrief versturen?
  • Hoe moet ik een huurwoning opzeggen als huurder? Wanneer kan ik een huurwoning opzeggen? Hoe moet ik een huurwoning opzeggen?
  • Er is discussie over de huurwaarborg waardoor deze niet wordt vrijgegeven. Hoe kan deze discussie opgelost worden?

Advocaat Haegeman volgde de opleiding 'Bemiddeling bij vastgoedtransacties'.


VERKEERSRECHT

 • dagvaarding voor de Politierechtbank ingevolge verkeersovertredingen zoals bijvoorbeeld een snelheidsovertreding, dronkenschap/ alcoholintoxicatie, vluchtmisdrijf, rood licht
 • verkeersongeval

BURGERLIJKE PARTIJSTELLING IN STRAFZAKEN

 • slachtoffer van misdrijven zoals bijvoorbeeld opzettelijke slagen en verwondingen, verkrachting, aanranding van eerbaarheid, belaging, diefstal

Bewindvoerder en schuldbemiddelaar

Advocaat Haegeman treedt sedert 2011 eveneens op als bewindvoerder aangesteld door de bevoegde Vrederechter. Sinds september 2015 werd zij tevens benoemd als schuldbemiddelaar door de Arbeidsrechtbank te Gent.

Een juridische vraag?

Bel

0476/27.19.92

of

Neem Contact Op