Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden en Wettelijke bepalingen

Mr. Haegeman is advocaat in België en is ingeschreven aan de balie van Gent. Het kantoor is gevestigd te 9880 Aalter, Stationsstraat 81. Het ondernemingsnummer van het kantoor is 0812.604.731.


Algemene voorwaarden

Om de betaling van de definitieve kosten- en ereloonstaat te vereenvoudigen en om onaangename verrassingen te vermijden, worden aan de cliënt voorschotten of provisies gevraagd.

Op geregelde tijdstippen worden overzichten van de reeds geleverde kosten en prestaties meegedeeld.

De kosten- en ereloonstaten en de provisienota's zijn contant betaalbaar.

Vanaf de vervaldag wordt per begonnen maand een intrest van 1 % aangerekend alsook een forfaitair schadebeding van 10 % met een minimum van 250,00 EUR en een maximum van 2.500,00 EUR.

ADVOCAAT HAEGEMAN CELINE is voor haar beroepsaansprakelijkheid verzekerd via een collectieve polis afgesloten door de Gentse balie bij de nv AMLIN CORPORATE INSURANCE (met vestiging in België te 1210 BRUSSEL, Koning Albert II-laan 9). De polis verleent dekking in de hele wereld, onder voorbehoud van verduidelijkingen en uitzonderingen opgenomen in de polis burgerlijke aansprakelijkheid voor advocaten.

Bij betwistingen van kosten- en ereloonstaten zijn de Belgische rechtbanken bevoegd van de plaats waar het kantoor gelegen is.

Een juridische vraag?

Bel

0476/27.19.92

of

Neem Contact Op