Ereloon

Ereloon en kosten in alle transparantie

Ereloon en kosten

Mogelijks heeft u een rechtsbijstandsverzekering dat een vrije keuze van raadsman impliceert. Het volstaat in dit geval om de gegevens van uw verzekeringsmakelaar of verzekeringspolis mee te delen. U hoeft verder zelf niets te doen. Indien er tussenkomst is van uw rechtsbijstandsverzekering dan hoeft u in principe niet zelf de kosten van uw raadsman te dragen. Het is dus van belang dit niet uit het oog te verliezen.

Bij de eerste consultatie wordt de nodige informatie verschaft aangaande het ereloon en de kosten zodat naderhand geen misverstanden kunnen ontstaan. Voornamelijk wordt een uurtarief gehanteerd dat afhankelijk is van een aantal factoren zoals vereiste snelheid en de aard van de zaak.

Het gehanteerde basisuurtarief bedraagt tussen 130,00 EUR per uur (+21% BTW) en 150,00 EUR per uur (+21% btw) en varieert afhankelijk van de aard van de materie, de complexiteit van de zaak, de graad van specialisatie van de advocaat, de hoogdringendheid van de zaak en het behaalde resultaat. In specifieke gevallen zijn afwijkende ereloontarieven van toepassing.

Kosten

  • Aanleg dossier: 80,00 Euro (+ 21% BTW)
  • Kopies 0,45 EUR/ kopie (+ 21% BTW)
  • Dactylografie briefwisseling/ procedurestukken: 15,00 EUR (+ 21% BTW)
  • Aangetekend briefwisseling: 24,00 EUR (+ 21% BTW)
  • Verplaatsingskosten: 0,65 Euro per kilometer (+ 21% BTW)
  • Forfait telefonie, fax, e-mail: 75,00 EUR (+ 21% BTW)

Op verzoek van de cliƫnt kan op elk moment een overzicht worden bezorgd van de reeds verschuldigde erelonen en kosten zodat u steeds een idee hebt omtrent het verschuldigde bedrag.
Deze erelonen en kosten worden steeds nauwgezet bijgehouden via elektronische weg.

Een juridische vraag?

Bel

0476/27.19.92

of

Neem Contact Op