Wie

Een persoonlijke kennismaking blijft de beste manier om aan een samenwerking te beginnen

Advocaat Celine HAEGEMAN

Celine HAEGEMAN (°27.08.1982) studeerde met onderscheiding af als Master in de Rechten aan de Universiteit te Gent in juni 2007.

Onmiddellijk na haar studies opteerde zij voor de advocatuur en is zij lid van de Balie van Gent.

Na het doorlopen van haar eerste 2 jaar stage bij Mr. Marnix MOERMAN, verkoos zij zich te verdiepen in het burgerlijk recht (echtscheidingen, huurgeschillen, schadegevallen, (buiten)contractuele aansprakelijkheden, . ), alsook het verkeersrecht, en doorliep zij haar laatste jaar stage bij Mr. Luc RYCKAERT.

Sedert 2012 heeft Advocaat Haegeman haar eigen kantoor gevestigd te Aalter in de Stationsstraat.

Bemiddeling

Gezien het haar voorkeur geniet om in eerste instantie te trachten een minnelijke regeling tussen partijen te bewerkstelligen, volgde zij de opleiding voor bemiddelaar.

Zij volgde in 2017 de basisopleiding 'bemiddeling' en heeft nadien in 2018 de specialisatiemodule gevolgd 'Familiale bemiddeling'.

Advocaat Haegeman is erkend familiaal bemiddelaar door de Federale Bemiddelingscommissie sedert 2018.

In 2021 volgde zij succesvol de opleiding 'Bemiddeling bij vastgoedtransacties'.

Vertrouwenspersoon van een minderjarige

Na het volgen van de noodzakelijke opleiding hiertoe is zij één van de Vertrouwenspersonen die in het kader van het pilootproject van de Familierechtbank te Gent wordt aangesteld door de Familierechter om minderjarige kinderen bij te staan tijdens een procedure bij een discussie over de verblijfsregeling die door de ouders worden gevoerd. Als vertrouwenspersoon is zij geen partij in deze procedure maar vertolkt zij op onpartijdige wijze de stem van het kind voor de Familierechter, zij informeert het kind en staat het kind bij als het door de Familierechter wordt gehoord.

Mr. Celine HAEGEMAN treedt sedert 2011 eveneens op als bewindvoerder aangesteld door de bevoegde Vrederechter. Sinds september 2015 werd zij tevens benoemd als schuldbemiddelaar door de Arbeidsrechtbank te Gent.

Een juridische vraag?

Bel

0476/27.19.92

of

Neem Contact Op