Visie

Samenwerken op basis van wederzijds vertrouwen in alle transparantie

Minnelijke regelingen?

Het kantoor streeft ernaar om zoveel mogelijk minnelijke regelingen te bekomen, zodat gerechtelijke procedures in eerste instantie worden vermeden.

Een regelmatig overleg rond de tafel is prioriteit bij de behandeling van uw dossier. De zoektocht naar een aanvaardbaar akkoord in het kader van onderhandelingen primeert. Er wordt in eerste instantie gestreefd naar het bereiken van een akkoord buiten de rechtbanken.

Correct juridisch advies

Louter juridisch advies wordt uiteraard verleend doch nooit telefonisch of via e-mail.
Om een correct advies te kunnen verstrekken is een voorafgaand overleg noodzakelijk teneinde het kantoor toe te laten met zorg uw juridische positie te onderzoeken en dit op een begrijpelijke manier aan u toe te lichten.

Een juridische vraag?

Bel

0476/27.19.92

of

Neem Contact Op